Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Występ chóru GUTW w Suwałkach - 20.01.2013

 20 stycznia na zaproszenie księdza prałata Kazimierza Grybosia - proboszcza Parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach, Nauczycielski Chór Kameralny przy Giżyckim Uniwersytecie III Wieku pod dyrygenturą Henryka Gierwela zaśpiewał najpiękniejsze kolędy polskie i innych narodów w suwalskiej Konkatedrze.


Było nam niezmiernie miło, że ksiądz prałat Kazimierz Gryboś już drugi raz zaprosił nasz chór do Konkatedry na rozpoczęcie Tygodnia Modlitw za Jedność Chrześcijan, aby zaśpiewać kolędy polskie i innych narodów, podtrzymując tym samym tradycje chrześcijańskie.

Kolęda - to piękna wzruszająca pieśń, pełna dostojeństwa, zajmująca ważne miejsce w historii kultury polskiej. Przybyła do Polski razem z przyjęciem chrześijaństwa jako pieśń religijna. Śpiewana w językach narodowych łączy treści religijne z obrzędami, zwyczajami i tradycją. Bardzo często w kolędach brzmią nuty polonezów, mazurków, kujawiaków i krakowiaków.

W pewnych okresach historii była w Polsce pieśnią patriotyczną, natchnieniem twórczości niektórych kompozytorów, jak Chopina, Moniuszki czy Nowowiejskiego.

Koncert poprzedziła Msza Święta, podczas której chór śpiewał kolędy. Kazimierz Gryboś dziękował dyrygentom i chórzystkom za wzruszający występ. Z sentymentem wspominał Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan, które organizował w Giżycku, będąc proboszczem kościoła p.w. Ducha Świętego Pocieszyciela. Powiedział do licznie zebranych w świątyni, że Giżycko to miasto wyjątkowe w skali kraju i nie tylko, w którym żyje społeczeństwo różnych narodowości i wyznań (katolicy, grekokatolicy, prawosławni, ewangelicy, zielonoświątkowi, baptyści i inni), społeczeństwo odznaczające się dużą tolerancją.

Przykładem takiej społeczności jest Nauczycielski Chór Kameralny, funkcjonujący w Giżycku już ponad 15 lat, niezmiennie pod dyrygenturą Henryka Gierwela i kierownictwem Niny Piórkowskiej.

Koncert zakonczyliśmy wspólnym śpiewaniem kolędy "Pójdźmy wszyscy do stajenki". Na spotkaniu przy herbacie i kawie, śpiewie kolęd i innych pieśni, podziękowaniom, wspomnieniom ze strony chóru i księdza proboszcza nie było końca. Otrzymaliśmy zaproszenie na koncert w 2014 r.

Kierownik chóru Nina Piórkowska


Jesteś tutaj: