Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Giżycki Uniwersytet III Wieku

Przegląd Małych Form Teatralnych UTW 28.03.2019

Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

 

zaprasza

 

  do wzięcia udziału w Przeglądzie Małych Form Teatralnych pn: „ Ja w roli ulubionego bohatera (książki, filmu, piosenki)”

 

Regulamin

 

1. Przegląd małych Form teatralnych ma charakter Konkursu i jest otwarty dla członków UTW.

 

2. Cel imprezy:

    Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań studentów UTW teatrem, oraz kulturą żywego słowa.

 

3. Założenia organizacyjne:

    Uczestnik Przeglądu przygotowuje scenkę pn: „Ja w roli ulubionego bohatera”. Czas prezentacji od 2 do 5 minut.

 

4. Warunki uczestnictwa:

    Wypełnienie i przesłanie Karty uczestnictwa do UTW w Giżycku do dnia 21.03.2019 r.

 

5. Termin i miejsce Przeglądu:

    28 03.2019 (czwartek) godz. 11.00. w Ekomarinie w Giżycku.

 

6. Komisja Konkursowa:

    Wykonawców będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

 

7. Kryteria oceny:

    a) dobór repertuaru do warunków (osobowość)

    b) oryginalność (forma, treść)

    c) umiejętności aktorskie

 

8. Nagrody:

    Komisja przyzna I, II, III nagrodę, oraz wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział

    w Przeglądzie Małych Form Teatralnych.

 

 

 

Osoba do kontaktu:                                                                                       Dyrektor Centrum

                                                                                                                  Profilaktyki Uzależnień

Instruktor Dyplomowany ds. Teatru                                                    i Integracji Społecznej w Giżycku          

Bożenna Oleksiak

tel. 530 33 55 49                                                                                              Ewa Ostrowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd Małych Form Teatralnych

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

1. Imię i nazwisko...................................................................................................................

 

2. Reprezentowany UTW.........................................................................................................

 

2. Repertuar (tytuł, autor, bohater)..........................................................................................

 

                                                       …......................................................................................

 

 

 

                                                                                                   Podpis uczestnika

 

                                                                                               …...............................................

 

OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, w celu wzięcia udziału w konkursie w zakresie: imię i nazwisko, przynależność do UTW.

                                                                                                                                                                                                                                                       ………………………………..……………...

                                                                                                                              data i podpis 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej mojego wizerunku w formie fotografii, nagrań lub innych form utrwalania wizerunku dla celów związanych z promocją działalności Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.  Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Akceptuję regulamin konkursu.

 

 

                                                                                                                               ………………………………..……………...

                                                                                                                              data i podpis 

Jesteś tutaj: