Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Rada Seniorów

Protokół z sesji Giżyckiej Rady Seniorów 31.03.2023

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia sesji Giżyckiej Rady Seniorów

w dniu 31.03.2023 r.

 

 

Porządek obrad w dołączonym oddzielnym druku.

Obecni: członkowie Rady zgodnie z załączoną listą obecności.

Goście: Wojciech Karol Iwaszkiewicz - Burmistrz Giżycka

   Cezary Piórkowski – Z-ca Burmistrza Giżycka

   Monika Michniewicz – przedstawicielka Federacji Organizacji Socjalnych        województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie

   Krystyna KRALKOWSKA  - członek Społecznej Wojewódzkiej Rady             

   Seniorów

Porządek obrad:

Ad. 1.  Sesję otworzyła i powitała przybyłych radnych oraz zaproszonych gości Przewodnicząca Rady Pani Sabina Kirson.

Ad. 2.  Dokonano uroczystego wręczenia Certyfikatów „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Pani Ewa Ostrowska dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej przedstawiła historię konkursu oraz cel w jakim został powołany. Ideą konkursu jest zainteresowanie społeczeństwa potrzebami osób starszych, głównym celem wyróżnienie i promocja instytucji, które oferują świadczenia i usługi osobom 60+ rozumiejąc ich potrzeby, wychodzą poza standardową komunikację z konsumentami.

            Tegorocznymi laureatami zostali:

            - Mazurska Szkoła Żeglarska w Giżycku,

            - Hotel „MAZURY” s.c. w Giżycku.

            W imieniu nagrodzonych instytucji certyfikaty odebrali:

  1. Michał Kieres – dyrektor hotelu „Mazury”,
  2. Marek Winiarczyk – Mazurska Szkoła Żeglarska,

            Laureaci zaprezentowali swoje oferty, zachęcając seniorów do szerszego korzystania z ich propozycji.

  

Ad.3.   Pan Burmistrza w swoim wystąpieniu przypomniał o inwestycjach prowadzonych w mieście, o których informował już wcześniej.  Są to: modernizacja miejskiego stadionu, parku przy ul. Gdańskiej, remontu Kanału Łuczańskiego, przebudowa mostu kolejowego. Podpisano też umowę wstępną z projektantem na integralne zagospodarowanie terenu przylegającego do Twierdzy Boyen. Planuje się tam między innymi ścieżki spacerowe, trasy biegowe, małe pole karawaningowe, górkę do saneczkowania oraz infrastrukturę rowerową.

            Remont i przebudowa zaplecza technicznego basenu portowego PGW Wody Polskie. Prace będą polegały na remoncie wyciągu dla statków oraz budynku maszynowni i sterówki oraz umocnienie nabrzeży basenu portowego i kanału podejściowego.

            Wydzierżawiono spółce pas startowy w celu zbudowania profesjonalnej infrastruktury lotniczej w ramach Osiedla Mazury Residence. Ma tam powstać lądowisko dla taksówek powietrznych.

Ad.4.   Pani Monika Michniewicz przedstawiła sytuację osób starszych doznających przemocy. Przemoc polega na odebraniu drugiej osobie poczucia sprawiedliwości, siły, celu w życiu, uzyskania nad nią przewagi, kontroli by funkcjonowała tak jak oczekuje sprawca. Ofiarami przemocy są częściej kobiety niż mężczyźni, te z niższym wykształceniem, mieszkające w mniejszych miejscowościach.

            Do głównych nadużyć należy bicie, udręczanie, poniżanie, ograniczanie praw, zadawanie bólu, pozbawianie dostępu do leków itp.

Przemoc psychiczna to głównie szantaż, poniżanie, pozbawienie godności, udręczanie duchowe, groźby.

Przemoc finansowa to zabieranie emerytury, zawłaszczanie majątku, branie pożyczek na osobę podległą bez jej zgody.

Zaniechanie obowiązku opieki też jest formą przemocy. 60% gospodarstw domowych jest 1- osobowa, 30% rodzin ma problemy z przemocą w stosunku do seniorów. Przemoc seksualna (wyśmiewanie z preferencji seksualnych) 1% osób powyżej 60 roku życia doznaje tego rodzaju przemocy.

Często jest tak że przemoc zaczyna się od bardzo subtelnych zachowań, drobnych uwag, uszczypliwości, lekceważenia. Następnie działania takie się nasilają. Sprawca poniża swoją ofiarę, deprecjonuje i podważa jej wartość, izoluje od kontaktu z innymi, wywołuje lęk, osoba krzywdzona nigdy nie wie kiedy nastąpi atak.

Bardzo często przemoc w związku czy w rodzinie przebiega w sposób cykliczny:

- faza narastania napięcia,

- faza ostrej przemocy,

- faza „miodowego miesiąca”.

Niestety przemoc zatacza koło i po fazie „miodowego miesiąca” ponownie następuje narastanie napięcia. Sprawca wraca do swoich starych praktyk, często jeszcze bardziej brutalnych, czuje się bezkarny.

Dlaczego szykanowane osoby cierpią i milczą?

Wynika to z poczucia wstydu, zależności od przemoc owca, strachu przed eskalacją przemocy, braku zaufania do instytucji które powinny pomagać.

Wszystkie osoby udzielające jakiejkolwiek pomocy  seniorom, powinny mieć wiedzę, aby rozpoznać niepokojące symptomy i bezwzględnie podjąć interwencję. Istnieje procedura „Niebieskiej karty”, która ma zatrzymać przemoc w rodzinie. Uruchamiają ją policjanci, pracownicy socjalni, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty czy ochrony zdrowia. Uruchomienie procedury nie wymaga zgody osoby pokrzywdzonej.

Należy wspomnieć o przemocy ze względu na wiek (ageizm), kiedy myślimy stereotypowo o danej populacji. Wpisuje się w to tzw. „dziaduszynie”, porozumiewamy się komunikatami uproszczonymi, zdrobnieniami jak do dzieci, ujmuje to godności osób starszych.

           

Ad.5.   Przedstawienie Radzie harmonogramu przebiegu rewizyty Rady Seniorów z Grodziska Mazowieckiego w dniu 17 – 19.0 2023 r.

            Rada powołała komitet organizacyjny w składzie:

            - Sabina Kirson,

            - Halina Karpienia,

            - Kazimierz Wójcik,

            - Jolanta Kuncer,

            - Anna Stefanowicz,

            - Stanisława Zubrycka,

            - Elżbieta Ziniewicz

            - Franciszek Wiszniewski,

            Komitet spotka się w dniu 19.04.2023 r. w celu dopracowania szczegółów i przydzielenia zadań poszczególnym osobom.

Ad.6.   Sesję zakończono życzeniami z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocy.

Ad.8.   Zamknęła sesję.

           

Sekretarz GRS

Elżbieta Ziniewicz

Giżycko, dn. 31.03.2023 r.

 

Jesteś tutaj: