Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Rada Seniorów

Protokół z sesji Giżyckiej Rady Seniorów z dnia 27.01.2023 r.

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia sesji Giżyckiej Rady Seniorów

W dniu 27.01.2023 r.

Obecni: zgodnie z załączoną listą obecności.

Goście: 1. Krystyna KRALKOWSKA - członek Społecznej Wojewódzkiej Rady      Seniorów

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Powitanie gości. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  2. Wystąpienie Burmistrza/Zastępcy Burmistrza Miasta Giżycka. Pani Krystyny Kralkowskiej.
  3. Dyskusja, opracowanie i zatwierdzenie Ramowego Planu Pracy na 2023 rok.
  4. Informacja o spotkaniu w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska                    i Agrobiznesu w sprawie zagospodarowania terenu przy ulicy Mickiewicza nr 8 w Giżycku. Wyznaczenie osób do współpracy w utrzymaniu terenu w okresie letnim (lipiec sierpień).
  5. Konkurs ‘’Miejsce Przyjazne Seniorom”. Powołanie Komisji konkursowej.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1. Przewodnicząca Rady Pani Sabina Kirson powitała zebranych i złożyła życzenia na Nowy Rok wszystkim obecnym.

Ad. 2. Burmistrza oraz Zastępcy z przyczyn służbowych nie mogli uczestniczyć w sesji. Pani Kralkowska przedstawiła zakres działania Wojewódzkiej Rady Seniorów oraz zaapelowała do Giżyckiej Rady Seniorów o monitorowanie wszystkich wniosków które zostały zgłoszone w poprzedniej kadencji Rady.

Ad.3.   Przewodnicząca Giżyckiej Rady Seniorów przedstawiła propozycje do Planu Pracy na 2023 rok wypracowane na posiedzeniu Prezydium Rady Seniorów w dniu 18. 01. 2023 r., oraz zaproponowała dyskusję nad zgłoszonymi propozycjami.

            Pani Jolanta Kuncer zgłosiła potrzebę umieszczania więcej informacji dla seniorów na w Internecie. Ponieważ na stronie internetowej Giżycko.pl w zakładce „Seniorzy” takie informacje się ukazują Rada poprzez głosowanie wytypowała dwoje członków Rady tj. Annę Stefanowicz i Kazimierza Wójcik do współpracy z autorem tej zakładki.  

            Pani Krystyna Kralkowska biorąc pod uwagę problemy z jakimi borykają się seniorzy w czasie korzystania z dużych pojemników BIO zaproponowała na następne posiedzenie Rady zaproszenie osoby lub osób odpowiedzialnych za tę problematykę.

            Zgłoszone propozycje uwzględniono w Planie Pracy na 2023 rok. Po ich wprowadzeniu Przewodnicząca Rady poddała Plan pod głosowanie. Plan został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4.   Spotkanie z uczniami zostało przełożone na dzień 10.02 2023 ze względu na ferie zimowe.

            Do współpracy w utrzymaniu terenu przy ul. Mickiewicza 8 wszyscy członkowie Rady zgłosili swój akces.

Ad.5.   Do komisji konkursowej poprzez głosowanie zostały powołane następujące osoby:

            Jolanta Kuncer, Stanisław Górniak, Kazimierz Wójcik, Teresa Masojć, Mieczysław Smoleński.

            Do Kapitły:

            Sabina Kirson, Halina Karpienia, Elżbieta Ziniewicz.

Ad.6.   W wolnych wnioskach Pani Anna Stefanowicz zaproponowała by zajęcia ruchowe na UWT rozpoczynać od września i przedłużyć do czerwca oraz rozszerzyć zajęcia o pilates i ćwiczenia oszczędzające kolana.

            Pani Czesława Aptazy zaproponowała aby na sesje GRS zapraszać przedstawicieli ZRERiJ.

            Przewodnicząca Rady podała termin następnej sesji na 24.02.2023 r. godzina 900 i zamknęła sesję.

           

W zastępstwie Sekretarza GRS

Halina Karpienia

Giżycko, 27.01.2023 r.

Jesteś tutaj: