Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Rada Seniorów

Plan Pracy Giżyckiej Rady Seniorów na 2023 r.

Giżycka Rada Seniorów - Ramowy plan  pracy  na 2023 rok

 

 

styczeń

1.   Dyskusja, opracowanie i zatwierdzenie Ramowego Planu Pracy na  2023r.

2.    Informacja o spotkaniu z Zespołem Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w sprawie zagospodarowania terenu zieleni przy ul Mickiewicza 8 w Giżycku, Wyznaczenie osób do współpracy w utrzymaniu terenu w okresie letnim (lipiec, sierpień).

3.  Konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom” - powołanie  Komisji konkursowej, spełnienie wymogów formalnych. 

luty

1.    Prezentacja problematyki gospodarki odpadami komunalnymi, selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej uwzględniającej potrzeby osób starszych. Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie , koszty jednostkowe utrzymania systemu.

Prezes  Mazurskiego  Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku  Pan Prezes Wojciech Ogłuszka.

Pani Ewa Unrug – Wiszowaty Naczelnik merytorycznego w sprawach odpadów komunalnych Wydziału Urzędu Miasta w Giżycku.

2.  Prezentacja aktualizowanego na 2023 r. Giżyckiego Niezbędnika Seniora  2023, wniesienie ewentualnych uwag.

marzec

1.   Problematyka przemocy wobec osób starszych w mieście. Skala problemu, najważniejsze potrzeby działań oraz istniejące ograniczenia.

( między innymi spotkania z dzielnicowymi)

2. Powołanie Komitetu organizacyjnego rewizyty Rady Seniorów Grodziska Mazowieckiego.

kwiecień

1. Przygotowania organizacyjne rewizyty w Giżycku przedstawicieli Rady Seniorów z Grodziska Mazowieckiego. Podział zadań merytorycznych i organizacyjnych do realizacji w ramach współpracy wszystkich organizacji senioralnych miasta wraz z władzami miasta.

maj

1.   Wzajemna wymiana doświadczeń z pracy na rzecz seniorów poprzez współpracujące Rady Seniorów: Grodziska Mazowieckiego i Giżycka. Uroczysta sesja związana z prezentacją Rad i ich aktywności publicznej.

(Ponadto w ramach integracji przejażdżka krajoznawcza Gości statkiem po Wielkich Jeziorach Mazurskich)

czerwiec

1.   Po rozpoznaniu z działającymi w obszarze województwa aktywnymi organizacjami pozarządowymi, przekazanie informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych realizacji zadań publicznych na rzecz seniorów, również działań międzypokoleniowych.

lipiec

Nie planowano

sierpień

Nie planowano

wrzesień

1.     Zebranie i przedłożenie propozycji o dofinansowanie problematyki senioralnej w budżecie miasta na 2024r. W ramach współpracy wolontariackiej z wybranymi organizacjami pozarządowymi  specjalizującymi się  w problematyce senioralnej ewentualne włączenie się w wypracowanie obszarów tematycznych wniosków o finansowe środki zewnętrzne; gminne, powiatowe, wojewódzkie na 2024r.

2.  Sprawy organizacyjne październikowego dnia seniora w Giżycku. Powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów.

październik

1.     Miejskie obchody dnia Seniora.

2.   Spotkania z przedstawicielami zaproszonych - okolicznych gminnych Rad Seniora, wymiana poglądów i doświadczeń, ewentualna perspektywa wspólnych działań.

listopad

1.     Problematyka paliatywnej opieki domowej w mieście.  Rozważenie możliwości działań szkoleniowych dla opiekunów lub wspierających obsługę chorych osób leżących . Perspektywy zorganizowania paliatywnej opieki stacjonarnej. Pani  Maria Popieluch, Prezes Stowarzyszenia

grudzień

1.     Wstępne prace planistyczne na 2024 rok. - zgłaszanie  propozycji do ramowego   planu pracy Rady.

2.   Podsumowanie działalności Giżyckiej Rady Seniorów w 2023 r. , wnioski i uwagi dotyczące usprawnienia pracy, uzyskanych rezultatów, spotkanie z życzeniami przy opłatku.

Ponadto przyjmuje się następujące założenia:

  •  w porządku obrad każdej sesji będzie znajdował się punkt sprawy różne w którym możliwe będzie wnoszenie spraw bieżących istotnych z punktu widzenia seniorów,
  • zakłada się ewentualną kwartalną weryfikację programu Rady po uzgodnieniach w ramach  Zarządu Rady.
Jesteś tutaj: