Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Rada Seniorów

Powiatowa konferencja plenarna organizacji senioralnych 18.11.2021

18 listopada br. w Giżycku odbyła się powiatowa konferencja plenarna organizacji senioralnych. Celem spotkania przedstawicieli organizacji skupiających osoby starsze był wybór przedstawiciela powiatu giżyckiego do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Organizatorami konferencji byli Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, w ramach którego działa Giżycki Uniwersytet III Wieku oraz Giżycka Rada Seniorów. Wsparcia organizacyjnego udzielił Starosta Powiatu Giżyckiego.

 

Na konferencję zaproszone były wszystkie organizacje senioralne z terenu powiatu giżyckiego, ostatecznie w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele  Gminnych Rad Seniorów z Giżycka, Gminy Miłki, Gminy Giżycko, Gminy Wydminy, Stowarzyszenia Polskie Dzieci Wojny, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Giżyckiego UTW. Konferencję prowadziła dyrektor CPUIS Ewa Ostrowska,  uczestniczył w niej także Z-ca Burmistrza Giżycka Cezary Piórkowski.

W trakcie konferencji odbyły się wybory kandydata do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wyniku głosowania kandydatką została Krystyna Kralkowska, reprezentująca Giżycką Radę Seniorów.

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: