Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Rada Seniorów

Giżycka Rada Seniorów na Międzygminnym Spotkaniu Środowisk Senioralnych w Korszach - 17.01.2020

Giżycka Rada Seniorów wraz z dyrektor Centrum Profilaktyki Uzeleżnień i Integracji Społecznej Ewą Ostrowska, która jest opiekunem GRS z ramienia samorządu,  została zaproszona na I Międzygminne Spotkanie Środowisk Senioralnych w Korszach, które odbyło się 17 stycznia br.

Na spotkanie wybrała się 12-osobowa delegacja z Giżycka. W spotkaniu uczestniczyli też seniorzy z Korsz, Reszla, Srokowa i Kętrzyna oraz przedstawiciele organizacji senioralnych takich jak: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie, Klub Seniora „Pod Niedźwiadkiem" w Kętrzynie, Klub Seniora „Zielonego Parku” działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu, Klub Seniora „Niezapominajka" ze Srokowa, Klub Seniora „Pod Parasolem” w Wandajnach, Klub Seniora „Pod Dębem” działający przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach, Klub Seniora „Bratek” działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach, Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Korsze.

Spotkanie otworzył Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski, głos zabrał także Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski. Obydwaj samorządowcy podkreślili, że dbałość o mieszkańców, w szczególności o te grupy społeczne, które są zagrożone wykluczeniem społecznym,  powinna być dla włodarzy gmin sprawą priorytetową. Następnie Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Korszach  Elżbieta Kozłowska podziękowała za tak liczną obecność.

Po uroczystym otwarciu konferencji uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu pt. „Wyzwania stojące przed samorządami narzucone przez społeczność lokalną a potencjał seniorów” Moniki Michniewicz, Eksperta Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Wykład przybliżył zadania samorządów w polityce senioralnej. Ekspert jako dobrą praktykę wymieniła m.in. działania Giżyckiej Rady Seniorów, która wypracowała rekomendacje dla samorządu w celu ubiegania się o środki unijne.
 
W ramach dyskusji głos zabierali zaproszeni goście: Dorota Siwicka-Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, Artur Romanowski-Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach, Katarzyna Ślimak-Duda-Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Reszlu oraz Stanisław Brzozowski-Rzecznik Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas dyskusji zostały omówione działania na rzecz osób starszych, które mają na celu poprawę jakości ich życia w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i aktywizacji społecznej oraz formy wsparcia dla seniorów.

Głos zabrały również Przewodnicząca Giżyckiej Rady Seniorów Krystyna Kralkowska i Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska.

Na zakończenie spotkania zebrani obejrzeli  występy lokalnych zespołów: „Bab z Babieńca”, „Ani Babek” z Łankiejm oraz zespołu „Korszenianki” MOK Korsze.

fot. UG Korsze, CPUIS

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: