Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Rada Seniorów

Lista kandydatów do Rady Seniorów

LISTA KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH  DO RADY SENIORÓW MIASTA GIŻYCKO

 

Lp.

Organizacja zgłaszająca kandydata

Imię i nazwisko

kandydata

Informacja o kandydacie

 

1

GUTW działający       

w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Halina Krzywicka

wykształcenie średnie, aktywna studentka Giżyckiego UTW, zaangażowana   w sprawy osób starszych

2

GUTW działający                

w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Teresa Zieniewicz

wykształcenie średnie ekonomiczne, Radna Rady Miejskiej w Giżycku  (1998-2002),aktywna studentka Giżyckiego UTW, zainteresowana problemami osób starszych

3

GUTW działający            

w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Nina Piórkowska

wykształcenie wyższe, wieloletni kierownik Nauczycielskiego Chóru Kameralnego, członek ZNP - sekcji emerytów, członek Rady Programowej Giżyckiego UTW, zaangażowana w życie kulturalne miasta i sprawy osób starszych

4

GUTW działający            w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Jadwiga Chmielewska

wykształcenie wyższe, członek ZNP - sekcji emerytów, organizatorka wielu wyjazdów dla osób starszych, aktywna studentka Giżyckiego UTW, honorowy członek nauczycielskiego Chóru Kameralnego

5

GUTW działający              

w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Jerzy Macuk

wykształcenie wyższe, działalność  w zakładzie pracy, działalność związkowa, aktywny student Giżyckiego UTW, zaangażowany w sprawy osób starszych

6

GUTW działający            w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Danuta Poć

wykształcenie średnie, zaangażowana studentka GUTW, wieloletnia Przewodnicząca Rady Słuchaczy GUTW, zaangażowana w życie kulturalne miasta- uczestniczka „Sceny słowa”, Formacji Teatralnej na luzie, teatru „Niepokorni”. Brała czynny udział w warsztatach dot. powstania Rady Seniorów  w Giżycku

7

GUTW działający            

w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Jadwiga Pietnoczko

 wykształcenie wyższe, wieloletni członek Polskiego Centrum Krwiodawstwa, uczestnik zawodów ogólnopolskich w biegach przełajowych i pływaniu, aktywny student Giżyckiego UTW. Brała czynny udział w warsztatach dot. powstania Rady Seniorów  w Giżycku. Zaangażowana w społeczną działalność artystyczną w Scenie Słowa i Formacji Teatralnej „Na luzie”

8

GUTW działający w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Jadwiga Florczyk

wykształcenie średnie, członek Rady Słuchaczy Giżyckiego UTW (2012-2016).Zaangażowana w sprawy osób starszych, wolontariuszka-pomoc członkom Stowarzyszenia Osób Chorych na Parkinsona, aktywna studentka Giżyckiego UTW

 

9

Związek Sybiraków Koło  w Giżycku

Marian Juchniewicz

wykształcenie średnie techniczne, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Sybiraków Koła w Giżycku, członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Zaangażowany w procesie tworzenia Rady Seniorów   w Giżycku(uczestniczył w warsztatach)

10

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Oddział Rejonowy

Franciszek Wiszniewski

wykształcenie zawodowe, ukończył specjalistyczny kurs metodyczno-dydaktyczny dla  wykładowców i instruktorów kształcenia kierowców. Pracuje zawodowo, działa społecznie w związkach zawodowych jako Przewodniczący

11

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Oddział Rejonowy

Mieczysław Smoleński

wykształcenie zawodowe, rzemieślnik, starszy Cechu Rzemiosł Różnych, członek PZERiI, członek Rady Słuchaczy GUTW, prezes Społecznego Klubu Sportowego Smol-Bud

12

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Oddział Rejonowy

Jan Mazurkiewicz

wykształcenie średnie techniczne,2-letnie studia podyplomowe,40 lat pracy zawodowej w pionie technicznym, działalność społeczna-Przewodniczący Rady Nadzorczej w Spółdzielni Pracy „Spes”-1975-1996, Członek Prezydium Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Pracy w Olsztynie, Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Spółdzielni Pracy w Suwałkach, 3-krotna kadencja ławnika Sądu Rejonowego w Giżycku. Przewodniczący komisji Rewizyjnej w Rejonowym Zarządzie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Giżycku

13

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Oddział Rejonowy

Stanisław Górniak

wykształcenie średnie, członek PZERiI i Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych

14

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Oddział Rejonowy

Ryszard Oniszczuk

wykształcenie średnie techniczne, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej w ROD im. W.Kętrzyńskiego-Giżycko, gospodarz koła nr 4,członek Komisji Oświatowo-Modernizacyjnej w Okręgowym Związku ROD w Olsztynie, udziela się w Związku Emerytów

15

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Oddział Rejonowy

Piotr Stankiewicz

wykształcenie wyższe techniczne, działalność społeczna: PZERiI, Klub Seniora „Mazury”w Giżycku

16

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Oddział Rejonowy

Czesława Aptazy

geodeta, od 1999 r.na emeryturze, członek PZERiI, od 10-ciu lat (dwie kadencje) Przewodnicząca Klubu Seniora „Mazury”, studentka GUTW, należy do zespołu tanecznego „Złota jesień” i „Cyganeczki”, uczestniczka „Sceny Słowa”-formacji teatralnej „IOTA”

17

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Oddział Rejonowy

Stefan  Lempiecki

wykształcenie średnie, działalność społeczna: ZHP, PZERiI

18

ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów

Zofia Aleksiun

mgr nauczania początkowego, członek ZNP-od 45 lat,były prezes Ogniska ZNP w SP nr 6,otwarta na sprawy innych ludzi

19

ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów

Irena Godlewska-Schnell

mgr biologii, członek PSL, członek ZNP od 50 lat, aktywny człowiek na rzecz innych, była przez jedną kadencję radną Gminy Giżycko

20

ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów

Edward Konarzewski

mgr fizyki, były rektor PWSZ w Giżycku, były dyrektor SP nr 1 w Giżycku

21

ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów

Krystyna Kralkowska

mgr filologii polskiej, studia podyplomowe: profilaktyka i resocjalizacja. Radna Rady Miejskiej i Powiatu oraz Sejmiku Województwa warmińsko-mazurskiego w różnych latach, gdzie zawsze pełniła funkcję przewodniczącej Komisji(społecznych)W ostatniej kadencji Przewodnicząca Rady Powiatu. W latach 1979-2002 była Wicedyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych

22

ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów

Iwona Wieczorek-Arnt

mgr pedagogiki specjalnej i resocjalizacji, społeczny kurator sądowy w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, członek ZNP ponad 40 lat, aktywna społecznie

23

ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów

Elżbieta Ziniewicz

mgr rolnictwa i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, ławnik Sądu Rejonowego w Giżycku-Wydział Pracy i Ubezpieczeń, w trakcie pracy zawodowej pełniła funkcję społecznego inspektora pracy. Członek ZNP od 25 lat, aktywna społecznie, wrażliwa na problemy innych ludzi

24

ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów

Stanisława Zubrycka

wykształcenie średnie-Technikum Włókiennicze, przewodnicząca Org. Rodzin Wojskowych przez kilka kadencji, organizowała różne imprezy. Przez kilka kadencji ławnik Sądu Rejonowego w Giżycku

 

 

Oprac. CPUIS

Jesteś tutaj: