Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

O Centrum

Centrum Profilaktyki zostało utworzone w 2002 r. jako Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku. Od 2006 roku funkcjonuje jako Centrum  Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.  Centrum jest jednostką samorządową Gminy Miejskiej Giżycko.

 

Zadania Centrum  Profilaktyki obejmują m.in : profilaktykę uzależnień oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej; profilaktykę zdrowotną i ochronę zdrowia mieszkańców; psychoedukację i socjoterapię dzieci, młodzieży oraz osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin; udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu  i środków psychoaktywnych, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową; organizowanie akcji promujących podnoszenie świadomości społecznej w
zakresie używania napojów alkoholowych oraz przyczyn i skutków uzależnienia; wakacyjne formy pracy wychowawczo-terapeutycznej dla dzieci i rodziców; aktywizację osób starszych poprzez profilaktykę zdrowotną, zajęcia rehabilitacyjno-integracyjne, kulturalne, artystyczne i działania edukacyjne; czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób
uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W ramach Centrum Profilaktyki funkcjonuje Świetlica Socjoterapeutyczna, Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „Pełna Chata”, Streetworking Giżycko, Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne, terapeutyczne, pedagogiczne i psychologiczne), Klub Seniora i Giżycki Uniwersytet III Wieku.

 

 

Jesteś tutaj: