Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Giżycki Przegląd Spektakli Profilaktycznych

Giżycki Przegląd Spektakli Profilaktycznych

 

Giżycko, 4.06.2013r.

 

Protokół zbiorczy z przyznania nagród w poszczególnych kategoriach podczas „Powiatowego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych” w dn. 4.06.2013r.

 

Kategoria szkoły podstawowe:

I miejsce - SP nr 7– tyt.”Planety nadziei” , nazwa zespołu: ”Teatralni”, opiekun-Sylwia Melnik

II miejsce- SP nr 6 – tyt.”Przemoc w szkole”, nazwa zespołu: ”Szósteczka”, opiekun-Jolanta Świderska

Kategoria szkoły gimnazjalne:

I miejsce -  SOSW Gimnazjum nr 4 – tyt. „Sekret” – nazwa zespołu: Palpitacja, opiekun- Katarzyna Kwiatkowska

II miejsce –Gimnazjum nr 1 – tyt. „Naleśniki babci”, grupa teatralna, opiekun: Lucyna Siuta

III miejsce – Gimnazjum nr 2 – tyt. „Moje życie - mój wybór”, koło teatralne: „Dwójka” opiekunowie: Irena Olczak, Jadwiga Kurek

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce -  II LO - tyt.”Kartki z kalendarza”, opiekun: Katarzyna Czerwińska

II miejsce – Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu -  tyt.”Wózek”, nazwa zespołu: ”Syntia i Kafary”, opiekun: Marzena Trusewicz-Żakiewicz

III miejsce  - I LO , tyt. „Zdrowo żyć”, nazwa zespołu: „Stop”, opiekunowie: Julita Ewa Zawadzka, Anna Prażmo

Wyróżnienie za udział w przeglądzie jury przyznało Publicznemu Gimnazjum w Wilkasach

tyt.”Sąd nad papierosem” – nazwa zespołu: No smoking!  opiekun : Agnieszka Zima

*****************************************************************************************************************************

 

 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w Powiatowym  Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych.

 

Regulamin konkursu:

Cele:

1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.
2. Zaangażowanie rodziców w oddziaływania profilaktyczne.
3. Pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności     ekspresji myśli i uczuć.
4. Zachęcanie uczestników do projektowania programu teatralnego  i promocji własnych przedstawień scenicznych.
5. Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych.

Adresaci:

Do udziału w przeglądzie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu giżyckiego.

Założenia:

1. Temat przedstawienia teatralnego bądź  innej formy teatralnej (do wyboru przez grupę) dotyczy autentycznych problemów zgłaszanych przez dzieci, młodzież oraz pokazuje konstruktywne sposoby ich rozwiązania. Scenariusz sztuki jest tekstem autorskim tworzonym przez dzieci, młodzież.
2. Przedstawienie stanowi element działań profilaktycznych realizowanych bądź zaplanowanych do realizacji w środowisku wykonawców.
3. W przedsięwzięciu bierze udział cała grupa, klasa, natomiast w przedstawieniu grupa może liczyć maksymalnie 10 osób.
4. Rodzice aktywnie uczestniczą w pracach nad przedstawieniem np. przez pomoc
w przygotowaniu scenografii, kostiumów, udzielanie wsparcia, zapewnienie transportu itp.

Wymagania:

1. Czas trwania prezentacji – do 15 minut, plus łączny czas na montaż i demontaż scenografii 10 minut.
2. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych wykorzystywanych w przedstawieniu zobowiązane są do przygotowania nagrań wyłącznie na płytach CD, z dokładnym opisem (kolejność wykorzystywanych w przedstawieniu utworów i nazwa Zespołu).

Kryteria oceny:

Jury podda ocenie:
- Konstruktywny, profilaktyczny przekaz treści
- Przekaz dostosowany do wieku odbiorców
- Autentyczność wypowiedzi młodych ludzi
- Poziom artystyczny spektaklu
- Reakcję publiczności na spektakl

*Sprawy organizacyjne:

1. Przegląd odbędzie  się w dniu 4 czerwca 2013 r.- godz.9.00. w Sali Widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury.
2. Do finału zaproszone zostaną grupy na podstawie przesłanych do 24 maja br. kart zgłoszeń.
Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na adres Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, al.1 Maja 14,11-500 Giżycko. z dopiskiem "Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych".
3. Regulamin konkursu i karty zgłoszeń dostępne są na stronie CPUiS-www.centrumprofilaktyki.pl 
4. Przegląd spektakli profilaktycznych oraz podsumowanie z wręczeniem nagród będzie miało miejsce w Sali Widowiskowej GCK w dniu 4 czerwca 2013 r.
5. Podczas trwania konkursu nauczyciele - opiekunowie są odpowiedzialni za grupę dzieci, młodzieży, z którą przybyli na "Powiatowy  Przegląd Spektakli Profilaktycznych".

Postanowienia końcowe:

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w przypadku zgłoszenia się mniejszej niż minimalnej liczby tj. 5 zespołów.
4. Zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantujących porządek
i bezpieczeństwo uczestników.
5. Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Dla laureatów I, II i III miejsca Organizatorzy przewidują bardzo atrakcyjne nagrody!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

POWIATOWY  PRZEGLĄD   SPEKTAKLI   PROFILAKTYCZNYCH

KARTA   ZGŁOSZENIA  - / wypełnić pismem drukowanym /

 

I. Nazwa zespołu`

......... ... ...... ...... ... ...... ... ......... ......... ... ... ... ......... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ......

 

II. Nazwa placówki pod opieka, której zgłaszany jest zespół teatralny,

     dokładny adres, telefon, fax, e-mail: (pieczątka)

............................................................................................................................................................... …

............................................................................................................................................................... …

............................................................................................................................................................... …

 

III. Kategoria wiekowa (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia)

............................................................................................................................................................... …

IV. Ilość członków zespołu

............................................................................................................................................................... …

V. Repertuar:

Tytuł przedstawienia

............................................................................................................................................................... …

Autor tekstu

............................................................................................................................................................... …

Reżyseria

............................................................................................................................................................... …

Scenariusz

............................................................................................................................................................... …

Scenografia

............................................................................................................................................................... …

VI. Czas trwania spektaklu / maksymalnie do 15 minut /

............................................................................................................................................................... …

VIII. Potrzeby techniczne /w przypadku braku miejsca prosimy wykorzystać drugą stronę Karty Zgłoszenia!

............................................................................................................................................................... …

............................................................................................................................................................... …

............................................................................................................................................................... …

............................................................................................................................................................... …

............................................................................................................................................................... …

.......................................................................................................................................................

IX. Imię, Nazwisko, oraz telefon kontaktowy osoby przygotowującej zespół

............................................................................................................................................................... …

X. Karty uczestnictwa prosimy wysyłać do dnia 24 maja 2013r.

     na adres: Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, a1.1 Maja 14,11-500 Giżycko

 

 

...... ...... ... ...... ......... ... ... ...... ...... ...

        miejscowość, data pieczątka placówki

Jesteś tutaj: