Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Kampania "Ślepy przekaz, niebezpieczne treści - Giżycko mówi NIE! patotreści"

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku rozpoczyna kampanię profilaktyczną pod hasłem: "Ślepy przekaz, niebezpieczne treści - Giżycko mówi NIE! patotreści" . Patronat nad działaniami objął Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.  Pomysłodawcą kampanii w Giżycku jest Ewa Ostrowska – Dyrektor CPUIS,  działania są  realizowane przy zaangażowaniu kadry Świetlicy Socjoterapeutycznej i Klubu „Pełna Chata”.

Czym są patotreści?

Patotreści są to patologiczne przekazy, które najczęściej mają formę streamów, nadawanych w czasie rzeczywistym przez tzw. patostremerów w serwisie YouTube. Treści te promują zachowania demoralizujące. W  sieci można zobaczyć libacje alkoholowe, wulgarne zachowania seksualne, przemoc w stosunku do zwierząt, ludzi, a nawet najbliższych osób – rodziców czy rodzeństwa patostreamerów.

Jak wynika z raportu PATOTREŚCI W INTERNECIE opracowanego w 2019 r.  przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich  przy wsparciu Orange, przeważającej większości nastolatków znane jest zjawisko patotreści. Oglądał je co trzeci badany w wieku 13 - 15 lat. Dla zdecydowanej większości (88 proc.) oglądanie patotreści w internecie okazuje się doświadczeniem niepokojącym. Co więcej, młodzi postrzegają je jako mocno szkodliwe i zachęcające do naśladowania patologicznych zachowań (87 proc.). Aż 18 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że niektórzy patostreamerzy im imponują, aczkolwiek 82 proc. uważa, że patotreści powinny być w sieci zakazane. Niestety, dzieci i młodzież często traktują je jako dobrą zabawę i rozrywkę. Tego rodzaju przekazy wpisują się bowiem w typową dla nastoletniego wieku potrzebę eksperymentowania i podejmowania ryzykownych zachowań. Dlatego właśnie patostreamy są tak niebezpieczne. Oglądanie przemocowych treści w sieci nie pozostaje bez wpływu na kształtującą się psychikę młodego człowieka. Wulgarne nagrania czy filmy mogą negatywnie wpływać na przekonania nastolatków o kondycji świata i ludzi. Odbiorcom patostreamów rzeczywistość jawi się jako niezrozumiała i groźna. Stąd już tylko krok do utraty poczucia bezpieczeństwa, odczuwania lęku, obniżenia nastroju, a wreszcie znieczulenia na bodźce pojawiające się w szkodliwych materiałach.

Jak mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę:

Patotreści to poważne zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Z jednej strony kontakt z wulgarnymi, pełnymi przemocy treściami może przestraszać, odczulać na krzywdę ludzką i promować szkodliwe wzorce zachowania. Z drugiej, w dobie kiedy dla młodych ludzi popularność w sieci jest ważną wartością, często marzeniem i celem, funkcjo­nowanie patologicznych nadawców, wraz z ich popularnością i doniesieniami o wysokich zarobkach może zachęcać do takiej formy aktywności online.

Działania profilaktyczne w zakresie patotreści zostały wpisane do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Giżycka na rok 2020 . Ze względu na liczne ograniczenia ze względów epidemicznych, kampania nie mogła być realizowana w pierwotnym zamiarze (trzeba było odstąpić między innymi od konferencji dla nauczycieli i specjalistów), jednakże do końca roku Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej przeprowadzi następujące działania:

-  Materiały prasowe w lokalnej prasie

-  Kampania radiowa w Melo Radio

-  Szkolenie dla nauczycieli i profesjonalistów (online)

-  Posty w mediach społecznościowych na profilu Świetlicy Socjoterapeutycznej, Klubu Pełna Chata i Streetworking Giżycko oraz na stronach www.centrumprofilaktyki.pl, www.mojegizycko.pl

-  Materiały prasowe w lokalnych mediach elektronicznych

-  Przygotowanie i druk ulotek dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Ulotki będą dystrybuowane po powrocie dzieci z nauki zdalnej.

Więcej o tematyce patotreści:

 

Raport https://fdds.pl/co-trzeci-nastolatek-oglada-patotresci-w-sieci/

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kogo-podziwia-twoje-dziecko-w-sieci-uwazaj-na-patotresci

Poradnik dla rodziców https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/szkodliwe-tresci-w-internecie-nie-akceptuje-reaguje2

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: