Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konkurs profilaktyczny "Misja Profilaktyka - dopalacze i narkotyki" - 27.03.2019

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  PROFILAKTYCZNEGO

 

Misja Profilaktyka - dopalacze i narkotyki"

 

§ 1

Organizatorzy konkursu

Organizatorami Konkursu profilaktycznego są:

- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Jana Brzechwy w Giżycku,

mgr Katarzyna Kwiatkowska- psycholog

mgr Iwona Łonyszyn- pedagog szkolny    

- Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku,

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Giżycku,

§ 2

Cele konkursu

-kształtowanie zdrowego stylu życia;
-utrwalenie wiedzy na temat narkotyków i dopalaczy  i ich wpływu na organizm człowieka;
-uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia; 
- wskazanie na szkodliwość używek oraz ukazanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia; 
-integracja społeczna uczestników.

 § 3

Uczestnicy konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas VII i VIII oraz III klasy Gimnazjum.  Uczestnicy powinni mieć pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów o zgodzie na udział w konkursie oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).

§ 4

Miejsce i data konkursu

 • Konkurs odbędzie się 27 marca 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Giżycku, ul. Białostocka 3,
 • godz. 9:00- przyjazd i rejestracja uczestników, godz. 9:30- rozpoczęcie konkursu, godz. 11.30- zakończenie konkursu, poczęstunek i obrady jury, godz. 12.00- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
 • Do 8 marca 2019 roku  należy zgłosić grupę uczniów na załączonym formularzu (załącznik 1)

§ 5

Przebieg konkursu
Konkurs wiedzy, w którym uczniowie będą odpowiadali na pytania i rozwiązywali zadania. Konkurs będzie składał się z trzech etapów.

ETAP 1: Test wiedzy o uzależnieniach od narkotyków i dopalaczy (Wybór pytań za 1,2 lub 3 punkty)

ETAP 2: Kto pierwszy ten lepszy. (Quiz z wykorzystaniem materiałów multimedialnych: zdjęcia, filmy)

ETAP 3: Zadania praktyczne (tworzenie komisu, scenki sytuacyjne, uzupełnianie tekstu, puzzle itp)

W Turnieju biorą udział trzyosobowe drużyny,

 • Każda szkoła zgłasza jedną drużynę trzyosobową
 • Uczestnicy konkursu wybierają spośród siebie lidera zespołu (który m.in. będzie losował pytania) oraz wymyślają nazwę drużyny (musi ona nawiązywać do tematu konkursu).

§ 6

Komisja konkursowa:  

        W SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ WCHODZĄ:

- Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Giżycku

- Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku,

- Młodszy asystent ds. Promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Giżycku,

§ 7         

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora.
 2. W sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący Komisji;
 3. W przypadku uzyskania przez szkoły jednakowej liczby punktów                                 (w obrębie trzech pierwszych miejsc) drużyny te biorą udział w dogrywce. O sposobie rozegrania dogrywki decyduje Komisja Konkursowa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.
 5. Nadesłanie karty zgłoszenia i udział w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 6. Do karty zgłoszenia (załącznik 1) należy załączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).

 

 

Dodatkowych informacji związanych z konkursem udzielają:

 - Katarzyna Kwiatkowska-  tel. 501 818 310

- Iwona Łonyszyn- 507591 424

 

* Po zgłoszeniu Szkoły do konkursu, na adres mailowy opiekuna zostaną wysłane materiały dotyczące zakresu tematycznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Wojewódzki  Konkurs Profilaktyczny

„Misja Profilaktyka- dopalacze i narkotyki”

 

 

 1. Nazwa, adres szkoły, telefon, e-mail:

 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

 1. Skład drużyny/drużyn – nazwiska i imiona uczniów, klasa:

 

  1. ...........................................................................
  2. ...........................................................................
  3. ..........................................................................

 

 1. Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu, adres e- mail ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................

Imię i nazwisko zgłaszającego

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

………………………………                                                        …………………….                        (imię, nazwisko uczestnika)                                                                   (miejscowość, data)

 

 

                                                               OŚWIADCZENIE

 

 

 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  …………………………………………………….. w Wojewódzkim  Konkursie Profilaktycznym  organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku i akceptuję Regulamin Konkursu.
 •  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach informacyjno-promocyjnych związanych z konkursem profilaktycznym.  
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby przeglądu oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych z Międzyszkolnym Konkursem Profilaktycznym „Misja Profilaktyka- dopalacze i narkotyki”zgodnie
  z ustawą z dnia 10 maja 2018 r, O ochronie danych osobowych,

 

…………………………………………….

Jesteś tutaj: