Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Giżycki Uniwersytet III Wieku

GUTW - wykład i salonik polityczny

Zapraszamy naszych studentów na wykład w dniu 6.03.2019 - godz. 13.00 w GCK. Pani Katarzyna Węglicka przedstawi temat 

WIELKA HISTORIA I WIELCY POLACY NA DAWNYCH KRESACH RZYCZYPOSPOLITEJ. 

Ta autorska opowieść o polskich śladach na terenach dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy zostanie przez autorkę wykładu poprowadzona przez ziemie, które w odległych czasach, przez krótszą bądź dłuższą chwilę, należały do Rzeczypospolitej. Konspekt ma na celu zapoznanie słuchaczy z dziejami naszych rodaków zamieszkujących obecnie, ale również z tymi żyjącymi w odległych wiekach na dawnych ziemiach kresowych. Jest to autorski materiał, zebrany podczas wyjazdów na Wschód. W prelekcji zostanie wykorzystany materiał zdjęciowy autorki. Prelekcja obejmie m.in. następujące zagadnienia:

Wileńskie szlaki Polaków

Orlęta znad Niemna

Powstanie iwienieckie

Szlak Henryka Siemiradzkiego

Polacy w Charkowie

Dolina Issy

Na Dzikich Polach

Nasze dzieje za Berezyną

Kobiety na Kresach

Starobielsk

Legioniści w Gorganach

Miejsca pamięci na Białorusi

Tak blisko a jednocześnie daleko. Litwa, Białoruś, Ukraina leżą za przysłowiową miedzą, ale wiemy niewiele o tych terenach. Jeśli już, to, z racji rodzinnych wspomnień, pamiętamy o wielkiej przeszłości cesarsko-królewskiego Lwowa, zostaliśmy nauczeni dziejów królewsko-książęcego Wilna, znamy różne historie znad Dniestru, Niemna czy Prypeci. Ale wciąż pozostają ziemie, zdarzenia i ludzie, o których niezbyt dużo wiemy. Są wśród nich: Bronisław Matyjewicz-Maciejewicz, gen. Olszyna-Wilczyński. O nich tez będzie ta opowieść. Myślimy, że nasi rodacy zamieszkują głównie nad Pełtwią, a zapominamy, że ich największe skupisko znajduje się na ziemi żytomierskiej. Wielu mieszka w Mińsku, ale również w dalekim, pełnym polskich śladów, ogromnym Charkowie. Polskie stowarzyszenia działają u wrót sławnych niegdyś Dzikich Pól, w dalekich Sumach czy Witebsku. Zachowało się wiele miejsc pamięci związanych z naszymi rodakami. Powstają wciąż nowe. Nasze placówki konsularne i mieszkańcy Kresów o polskich korzeniach wznoszą pomniki, dbają o cmentarze, na których spoczywają nasi żołnierze, publikują liczne wspomnienia, zatrzymując dla potomnych to, co wydarzyło się w tej bliższej, ale i bardziej odległej przeszłości. Warto przypomnieć niektóre polskie losy wielkich, ale i tych mniej znanych naszych rodaków, którzy stali się częścią naszego dziedzictwa na Kresach.

 

Z kolei 13 marca zapraszamy na salonik polityczny z udziałem pani Małgorzaty Czopińskiej - godz. 13.00 Klub Seniora.

Jesteś tutaj: