Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Wyniki konkursu ofert na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym CPUIS

  Giżycko, 2019-01-02

 

           Protokół  z wyboru oferty na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie:

 

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA - dla ofiar i sprawców przemocy oraz w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu.

 

Ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA – 1

 

1. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- dla rodzin dysfunkcjonalnych, w których występują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania rodziny w wypełnianiu jej funkcji ; realizacja celów: profilaktyka kryzysu w rodzinie poprzez wsparcie rodziny w trudnej emocjonalnie i społecznie sytuacji; zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą fizyczną, psychiczną  i seksualną

 Ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – 1

 

2. KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE - dla osób uzależnionych i po leczeniu  odwykowym.

   Ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie:KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE –  1

3. PORADNICTWO PEDAGOGICZNE – w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży   uzależnionej od alkoholu i substancji psychoaktywnych, pomoc pedagogiczna dla rodziców

Ilość ofert złożonych na świadczenie usług w zakresie:PORADNICTWO PEDAGOGICZNE – 1

 

1. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA została wybrana oferta złożona przez Pana Piotra Trejnisa.

Uzasadnienie: jedyna złożona oferta, uzyskała pozytywnąocenę Komisji konkursowej.

 

 2. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE  została wybrana oferta złożona przez Panią Elżbietę Szajrych.

Uzasadnienie: jedyna złożona oferta, uzyskała pozytywnąocenę Komisji konkursowej.

3. Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE  została wybrana oferta złożona przez Panią Małgorzatę Berdyga.

Uzasadnienie: jedyna złożona oferta, uzyskała pozytywnąocenę Komisji konkursowej.

4.Komisja konkursowa informuje, iż do świadczenia  usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: PORADNICTWO PEDAGOGICZNE została wybrana oferta złożona przez Panią Małgorzatę Świdzińską.

Uzasadnienie: jedyna złożona oferta, uzyskała pozytywnąocenę Komisji konkursowej.

 

Komisja w składzie:

Ewa Ostrowska

Beata Sołtysiak

Ewa Kolankiewicz

 

 

Jesteś tutaj: